Πληροφορίες 

Όλα τα δελτία τύπου θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα την ίδια στιγμή που θα αποστέλλονται. Μπορείτε να ελέγχετε την σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επικοινωνία

Γιώργος Πολίτης + 30 6938 772278

Press@vassiliki-watersports-festival.com